Upis 2016

…upis je otvoren do jula 2016.

Počevši od školske 2016 – 2017. godine otvoren je upis na studijske programe navedene u obrazovnoj ponudi.

Možete podneti zahtev za upis svakog dana tokom godine, univerzitet eCampus je uvek otvoren i spreman za svoje studente.

Procedura pri upisu

Upis se smatra kompletnim kada student Sekretarijatu univerziteta preda sledeća dokumenta:

  • potpisani primerak ugovora o upisu
  • potpisanu prijavu za upis sa dokazom o uplati takse u iznosu od 16 €
  • fotokopiju diplome srednje škole (ciklus osnovnog i srednjeg obrazovanja u trajanju od 12 godina)
  • potvrdu o uplaćenoj školarini
  • kopiju ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša), na kojoj se jasno vidi broj dokumenta, datum i mesto izdavanja
  • dve identične, skorašnje fotografije formata za pasoš, potpisane na poleđini, od kojih će jedna biti zalepljena na prijavi

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije i instrukcije

  • Kliknite ovde i popunite formular
  • Kontaktirajte studentsku službu na broj telefona 00381 11 6557502
  • Pošaljite mejl na info@ecampus.rs