Poslovne studije i Ekonomija

DIPLOMA IZ EKONOMIJE I POSLOVNIH STUDIJA

Obrazovni profil

Glavne oblasti rada u kojima diplomci odseka ekonomije mogu da rade su sledeće: * honorarni poslovi (revizori i knjigovođe, nakon položenog stručnog ispita i upisa u profesionalne registre ); *poslovi u oblasti bankarstva i finansija (banke, osiguranje, poslovi na finansijskim tržištima, međunarodne finansijske institucije); * poslovi u sektoru ekonomije i pružanja usluga (u privatnom i javnom sektoru kao i socijalnoj ekonomiji); * centri za studiranje bankarstva i finansija kao i istraživački centri nacionalnih i međunarodnih organizacija; * novinarstvo u oblasti finansija. * profesije u okviru dinamičkog ekonomskog konteksta i ustanove koje karakteriše neizvesnost i rizik gde se traži sposobnost analize, tumačenja i donošenja odluka u uslovima ograničene racionalnosti (banke, berza, oblast marketinga)...Detaljnije »»»

Trogodišnje studije

I godina

ESPB

Osnove građanskog prava 9
Uvod u poslovnu ekonomiju 9
Matematičke metode 9
Mikroekonomija 9
Elementi statistike 9
Istorija ekonomije 9
Engleski jezik (B1 Nivo) 5
   

II godina

ESPB

Analiza finansijskih izveštaja 6
Zakon o privrednim društvima i poslovno pravo 9
Osnove menadžmenta 6
Makroekonomija 9
Marketing 6
Finansijska matematika 9
Osnovni finansijski izveštaji 9
Poslovanje i tržišta (izborno) 6
Međunarodna finansijska tržišta (izborno) 6

III godina

ESPB

Osnove informaciono-komunikacionih tehnologija 2
Bankarsko pravo 9
Primenjena ekonomija 9
Načela javnog prava 6
Organizacione nauke 6
Ekonomija javnog sektora 9
Korporativna i poslovna komunikacija (izborno) 6
Kompleksna ekonomija (izborno) 6
Sociologija rada i Ekonomski procesi (izborno) 6
Poresko pravo (izborno) 6
Diplomski ispit 4
Stažiranje 4