Kompjuterski i kontrolni inženjering

DIPLOMA IZ OBLASTI INŽENJERINGA

Obrazovni profili

Stručnjaci sa ovim kvalifikacijama uglavnom rade u oblasti dizajna, nadzora ili testiranja pojedinačnih komponenti ili delova mašina ili proizvodnih linija, prenosa i distrubucije energije, direktnih instrumentalnih merenja tehničkih parametara postrojenja i mašina. Mogu biti zaposleni i kao stručni savetnici  (junior industrial engineer), u proizvodnim ili uslužnim industrijskim sektorima kao i u državnoj administraciji...Detaljnije »»»

Trogodišnje studije

I godina

ESPB

Fizika

12

Osnove kompjuterskih nauka

12

Linearna algebra i analitička geometrija

6

Infinitezimalni račun

12

Numerička analiza

6

Osnove digitalne elektronike

9

Engleski jezik (srednji nivo)

3

 

II godina

ESPB

Modelovanje i simulacija

9

Uvod u dinamičke sisteme i kontrolu

9

Arhitektura računara i operativni sistemi

12

Algoritmi i strukture podataka

6

Signali i sistemi

9

Elektronski sistemi i merenja

6

Osnove električnih kola

9

 

III godina

ESPB

Industrijska automatizacija

6

Komunikacione mreže

6

Termalne nauke

6

Mehanička i termalna merenja

6

Poslovna ekonomija

6

Operaciona istraživanja

6

Merenja i tehnike u automatizaciji

6

Elektronska postrojenja i pogoni

6

Diplomski ispit

6

Stažiranje

6