Industrijski inženjering

DIPLOMA IZ OBLASTI INŽENJERINGA

Stručnjaci sa ovim kvalifikacijama uglavnom rade u oblasti dizajna, nadzora ili testiranja pojedinačnih komponenti ili delova mašina ili proizvodnih linija, prenosa i distrubucije energije, direktnih instrumentalnih merenja tehničkih parametara postrojenja i mašina. Mogu biti zaposleni i kao stručni savetnici (junior industrial engineer), u proizvodnim ili uslužnim industrijskim sektorima kao i u državnoj administraciji...Detaljnije »»»

Trogodišnje studije

I godina

ESPB

Fizika

12

Geometrija

6

Infinitezimalni račun

12

Poslovna ekonomija

6

Inženjersko crtanje

6

Osnove kompjuterske nauke

6

Opšta hemija

6

Engleski jezik (Srednji nivo)

3

 

II godina

ESPB

Teorija električnih kola

6

Hidraulične mašine i sistemi konverzije energije

9

Termalne nauke

9

Mehanička i termalna merenja

9

Mehanika mašina

9

Energetske nauke

6

Tehnologija materijala

6

Osnove fluidne dinamike

6

 

III godina

ESPB

Projektovanje energetskih sistema

9

Upravljanje energetskim sistemima

6

Termalni sistemi i HVAC postrojenja

9

Industrijski mehanički sistemi

9

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem

6

Rashladni sistemi

6

Električna postrojenja i pogoni

6

Diplomski ispit

3

Stažiranje

9