Građevina i Inženjerstvo zaštite okoline

DIPLOMA IZ OBLASTI INŽENJERINGA

Obrazovni profili

Profesionalci ovog obrazovnog profila mogu da rade u sektoru projektovanja, nadgledanja, procene i testiranja građevinskih objekata, na prikupljanju podataka o savremenim i istorijskim  konstrukcijama i o teritoriji, kao podrška za tehničke i komercijalne objekte. Mogu da rade i kao profesionalni konsultanti (junior industrial engineer) u proizvodnim i uslužnim delatnostima i u javnoj upravi...Detaljnije »»»

Trogodišnje studije

I godina

ESPB

Fizika

9

Kompjuterske nauke za naučne i inženjerske primene

6

Analitička geometrija

6

Infinitezimalni račun

12

Analitička mehanika

9

Crtanje

6

Osnove hemije i nauka o materijalima

9

Engleski jezik (Srednji nivo)

3

II godina

ESPB

Teorija konstrukcija

9

Tehnike projektovanja

6

Hidraulika i hidraulične konstrukcije

6

Mehanika tla i fundiranje

9

Termalne nauke i osnove projektovanja HVAC sistema

9

Osnove restauracije zgrada

9

Zakonodavstvo u građevini

9

 

III godina

ESPB

Projektovanje konstrukcija

12

Primenjena geologija

6

Zemljotresno inženjerstvo

9

Poslovna ekonomija

6

Dizajn i konstrukcije

6

Geodetsko merenje

6

Numerička analiza

6

Diplomski ispit

6

Stažiranje

6