Специализантски степени

Факултет Специализантски степени Език
Право 5 – годишен единичен цикъл за получаване на степен Италиански
Право
Инженерство 2 години магистърска степен   Италиански Английски
Индустриално инженерство с механично проектиране  
Термо механично Индустриално инженерство
Индустриално инженерство с технологичен мениджмънт  
Гражданско строителство
Инженерство с компютри и автоматика
Икономика Стопански науки Италиански Английски
Психология Психология Италиански
Педагогически науки
Изкуство и Хуманитарни науки Модерна филология Италиански
Модерни езици и литература и интеркултурни преводи