Магистърска степен

Факултет

Ниво 1 Магистърски степени

Ниво 2 Магистърски степени Езици
Право Управление на човешките услуги Алтернативно разрешаване на спорове (ADR) Италиански
Спортно право и мениджмънт
Алтернативно разрешаване на спорове (ADR)
Инженерство Технология и управление на възобновяеми енергийни системи   Италиански Английски
Икономика Икономика и право в бизнеса за управление на кризи T Управление на бизнеса (MBA) Италиански
Управление на бизнеса (MBA)
Психология Мениджмънт в професиите, свързани със здравето и социалните грижи Мениджмънт на сложни структури в здравеопазването Италиански
Специалист роли в общественото здравеопазване и палиативните грижи Мениджмънт във фармацевтичния сектор Криминология
Мениджмънт в сектора за овладяване на зависимостите Криминология
Мениджмънт и развитие на човешките ресурси Мениджмънт в бизнеса и туризма
Криминология